تبلیغات
 لینک تلگرام
 لینک تلگرام
 لینک تلگرام
ندای سلامت با طبیعت - واژه نامه مفردات طب سنتی

ندای سلامت با طبیعت

شرط سلامت ، پیشگیری قبل از درمان

 واژه نامه مفردات طب سنتی

کاربرد زیاد واژه‌های مترادف از زبان‌ها و گویش‌های مختلف در این کتاب از ویژگی‌های مهم این تألیف به شمار می‌رود. در بیان خواص یک گیاه ابتدا از مشهورترین نام آن فرموده و بعد مترادف آن را در زبان‌های دیگر بیان کرده است.


مثلاً: تیکان: اسم ترکی شوک است که به فارسی خار گویند.


معادل‌های یونانی، سریانی، رومی، عبرانی، فارسی و از پانزده گویش عربی (مثل مغربی، مصری، بیت المقدسی، عربی اندلسی و…) نیز واژه‌هایی از زبان بربری، قبطی، حبشی در کتاب دیده می‌شود. حکیم مؤمن از واژه‌های گویش فارسی، واژه‌های رایج در اصفهان، گیلان، طبرستان، شیراز، گویش پهلوی، جرجان، قزوین و… در کتاب آورده است.


کتاب جامع تحفه حکیم مومن


اپلکیشن حاضر با اقتباس از کتاب جامع تحفه حکیم مومن شامل 23فصل میباشد که تقدیم به دوستداران طب سنتی خواهد شد . واژه ها به به تفکیک حروف الفبا تنظیم گردیده استهمه پیوندها