تبلیغات
 لینک تلگرام
 لینک تلگرام
 لینک تلگرام
ندای سلامت با طبیعت - درمان طبیعی بیماری قلب

ندای سلامت با طبیعت

شرط سلامت ، پیشگیری قبل از درمان


تشریح ودرمان بیماری های قلب دارای 69موضوع مفید  برای تشریح و شناخت بیماری ها و نسخ و داروها درمان و بهداشت و پیشگیری  است.


فهرست مطالب ارزشمند و مفید این اپلیکیشن شامل مطالب ذیل است


تشریح قلب 
چرا شریان ها از تجویف چپ قلب روییده اند؟
چرا قلب از كبد دور شده است؟
بیماری ها ومزاج قلب 
  نشانی های شناسایی حالت قلب  
   نشان نبض قلب  
 نشان نفس در قلب  
نشان سینه در قلب 
نشان پوست در قلب 
روی آورها و اثر آن ها بر قلب
نشان اخلاق و رفتار درقلب 
 نشان نیروی بدنی در قلب
نشان پندارو گمان در قلب
بیماری های اشتراكی قلب
نشانی های مزاج گرم طبیعی قلب 
نشانی های مزاج سرد طبیعی قلب از این قرارند
نشانی های مزاج تر طبیعی برای قلب
نشانی های مزاج گرم و خشك طبیعی قلب 
نشانی های مزاج خشك طبیعی قلب 
نشانی های مزاج گرم و تر طبیعی قلب 
نشانی های مزاج سرد و تر طبیعی قلب
نشانی های مزاج سرد خشك طبیعی قلب 
نشانی گرفتن از بیماری های قلب 
نشانی های سوء مزاج گرم قلب از این قرارند 
نشانی های سوء مزاج سرد قلب 
نشانی های سوء مزاج تر قلب 
  نشانی های سوء مزاج خشك قلب 
علائم بیماری های قلبی 
قرحه در قلب 
سبب های تاثیر گذار بر قلب 
سبب های ویژه قلب 
دستورات همگانی در درمان قلب 
مزاج ناسازگار قلب
درمان سوء مزاج سرد قلب  
درمان سوء مزاج خشك قلب 
درمان سوء مزاج تر قلب
   گفتاری در باره داروهای درمان قلب 
خفقان قلب 
ورم گرم در قلب
ورم سرد قلب
نشانی های خفقان  


سبب خفقان قلب در معده
درمان سبب خفقان قلب خلط صفرایی 
دستورات دارویی و درمانی در حالت خفقان قلب  
دستور درمان خفقان همراه تهوع 
درمان خفقان گرم قلب 
درمان خفقان سرد قلب 
غش كردن و علل مرگ ناگهانی 
راه بندان از ماده ناباب خلطی
سبب جمع شدن چنین مواد كشنده در معده چیست ؟  
  حالت غش كردن كه ناشی از پاك سازی بدن باشد  
احساس درد كه مایه غش كردن می شود، چندجهت دارد 
سبب غش از ورم
معده چگونه سبب غش كردن انسان می شود؟ 
سایر اندامان چگونه و در چه حالتی سبب غش كردن انسان می شوند؟


نشانی های غش در انسان 
 درمان غش 
درمان سبب غش كردن از حرارت :
 غش ازراه بندان در انداما ن نفس كش  
داروها برای بیمار غش 
تقویت معده بعداز غش
بیمار غش زده شكمش قبض است
غذای لطیف و نرمی بخش بیمار:
 درمان غش كردن روی آورهای روانی است 
حالت غش بعد از رگ زدن
نیرو از دست دادن به طور ناگهانی 
درمان نیرو از دست دادگان  
ورم گرم در قلب


این نرم افزار


با برداشت از کتاب سوّم قانون در طب سینا مطالب این   نرم افزار شامل ۲۲ فصل است که هر کدام از فصل ها که نام فنون قانون طب سینا میباشد ، ومحتوای  آن مربوط به یکی از اعضاء بدن است که مربوط هست  به اطلاعات تشریح و شرح  بیماری ها و تجویز  نسخ درمانی و درمان یکی از اعضاء و جوارع بدن .


استفاده از این نرم افزار را به همه دوستداران ، متخصصین و اطبای طب سنتی و سایر دانش پژوهان و پزشکان محترم عمومی و تخصصی پیشنهاد میکنیم.


مراجع:


با برداشت مطالب کامل و جامع کتب قانون در طب سینا


 


کتاب قانون را بزرگترین سند پزشکیِ جالینوسی می‌دانند، ولی مسائل نظریِ ارسطویی بر این اثر ارزشمند مسلط است. بوعلی در تشریح به ارسطو استناد می‌کرد. وی مبانی کلی طب را برپایهٔ آرای جالینوس، و داروگیاه‌شناسی‌اش را بر اساس نوشته‌های دیوسکوریدس (داروگیاه‌شناس نامدار یونانی در قرن نخست میلادی) توضیح داده‌است.


بوعلی به طب نظری و عملی نظر داشته‌است. وی در آثار طبیِ خود و به‌ویژه در قانون، تعالیم عملی و بالینی را در قالب تعریف‌های نظری و علمی بیان کرده‌است. مشاهدات بالینیِ قانون را می‌توان با مفاهیم تجربیِ بالینیِ الحاوی مقایسه کرد. ابن سینا، رازی را شایستهٔ نام پزشک و حکیم نمی‌دانست، اما عملاً بسیاری از روش‌های درمان و کار تجربی خود را از الحاوی رازی آموخته‌بود.


بوعلی در شرح داروهای مفرد و قراباذین، نخست ماهیتشان را ذکر می‌کند و بعد نوع عالی و دانیِ آن را شرح می‌دهد. اکثر داروهای ذکرشده از داروهای گیاهی یا حیوانی است. او از مواد معدنی و ترکیبات شیمیایی نیز در داروسازی استفاده می‌کرده‌است؛ ازجمله طلا، سرب، نقره، سفیداب، گوگرد، ‍‍زرنیخ، لاجورد، و زنگار.


ابن سینا، ضمن توصیف کارکرد این مواد، اطلاعات جالبی نیز دربارهٔ شیمی غیرآلی بیان کرده‌است. در کتاب اولِ قانون، برخی اطلاعات دربارهٔ طرز آزمایش مواد دقیقاً آمده‌است؛ ازجمله شرح تصفیهٔ آب هنگام مسافرت.


بوعلی سینا در قانون به نکات خاصی اشاره می‌کند که پیش و حتی پس از آن دوره، به آنها توجه چندانی نمی‌شده‌است.


 


 


ندای سلامت با طبیعت


مهندس سید رحمت الله انصاری


 ansari110.com


 همه پیوندها