تبلیغات
 لینک تلگرام
 لینک تلگرام
 لینک تلگرام
ندای سلامت با طبیعت - درمان طبیعی بیماری روده و مقعد

ندای سلامت با طبیعت

شرط سلامت ، پیشگیری قبل از درمان


تشریح ودرمان بیماری های روده و مقعد دارای 77نسخ موضوع مفید  برای تشریح وشناخت بیماری ها و نسخ و داروها درمان و بهداشت و پیشگیری  است.


فهرست مطالب این اپلیکیشن شامل مطالب مفید ذیل است 


  ابزار حقنَه و عمل حقنَه 
  درمان اسهال از اثر گداختن
  درمان اسهال در اثنای بحران بیماری 
  درمان شكم پیچه
  درمان قولنج مدفوعی
  روی آورهای ناشی از كرم شكم
  زیاد و كمی مدفوع 
  سایر نشانی های حالات قولنج سبك 
  سبب ها و نشانی های پیشاهنگ درد قولنج
  غذای بیماران اسهالی
 آبزن، حمام و پاشیدنی ها
 داروهایی كه در درمان كرم كدو ویژگی دارند 
 درمان زحِیر (دل پیچه ) 
 درمان قرقر شكم
 دستورات درمان قولنج
 كرم شکم چیست ؟
 نشانی های قولنج بادی
اقسام كرم شكم
انواع اسهال
باد سرزده و بدون اراده از چیست ؟  
بیماری ایلاوس
تشریح روده های ششگانه 
حالت اسهال ناشی از غذا
حقنَه در درمان كرم شكم
داروهای تناولی برای اسهال دادن ماده بلغم در قولنج 
داروهای سرد مزاج و كم حرارت در درمان كرم
داروهای كرم كش و بویژه قاتل كرم دراز
درمان اسهال از اثر دارو
درمان اسهال از اثر راه بندان ها 
درمان اسهال به طور عموم
درمان اسهال خونی بدون پوست اندازی 
درمان اسهال صفرائی و سودائی
درمان اسهال كبدی
درمان اسهال مغزی
درمان اسهال ناشی از معده و روده
درمان بر شكم افتادن و صدمه خوردن شكم 
درمان به وسیله داروهای مخدر
درمان بیماری ایلاوس
درمان تراكم ماده اسهالی
درمان قولنج سرد
درمان قولنج سرد 
درمان قولنج سودایی
درمان قولنج صفرایی
درمان قولنج ناشی از بی حسی روده
درمان قولنج ناشی از فتق  ترك بردگی
درمان قولنج ناشی از كرم شكم
درمان قولنج ناشی از ناتوانی نیروی دفع كننده
درمان قولنج ناشی از پیچ خوردن روده
درمان قولنج ورمی گرم و سرد 
درمان كرم شكم به طور عمومی
درمان كرم های ریز و كوچك 
درمان هیضه،یا اسهال واستفراغ با هم
درمان ویژه قولنج بادی 
درمان پوست اندازی و قرحه روده
سبب پیدا شدن زحیر(دل پیچه )چیست ؟ 
شكم پیچه 
علائم بیماری بیماری ایلاوس
غذای بیماران قولنجی
غذای بیماران مبتلا به كرم شكم 
فرق میان درد قولنج و سنگ كلیه
قرقر شكم چیست ؟  
قولنج و بندآمدن مدفوع 
قولنج پیچشی و فتق روده
كندی و سرعت در اجابت مزاج
نشانی های قولنج بلغمی
نشانی های قولنج به طورعام
نشانی های قولنج مدفوعی
نشانی های قولنج ناشی از ورم 
نشانی های وجود كرم در شكم 
نشانی های پیش آگهی بد در قولنج 
نشانی های پیش آگهی خوب در بیماری قولنج
نشانی های  اسهال
نشانی های شكم پیچه
پاك سازی در قولنج سرد بادی و بلغمی
پرهیز برای بیماران قولنج
چرا تفاله خشكیده است ؟  
گذاشتنی ها در درمان كرم شكم


این نرم افزار


با برداشت از کتاب سوّم قانون در طب سینا مطالب این   نرم افزار شامل ۲۲ فصل است که هر کدام از فصل ها که نام فنون قانون طب سینا میباشد ، ومحتوای  آن مربوط به یکی از اعضاء بدن است که مربوط هست  به اطلاعات تشریح و شرح  بیماری ها و تجویز  نسخ درمانی و درمان یکی از اعضاء و جوارع بدن .


استفاده از این نرم افزار را به همه دوستداران ، متخصصین و اطبای طب سنتی و سایر دانش پژوهان و پزشکان محترم عمومی و تخصصی پیشنهاد میکنیم.


مراجع:


با برداشت مطالب کامل و جامع کتب قانون در طب سینا


 


بوعلی در شرح داروهای مفرد و قراباذین، نخست ماهیتشان را ذکر می‌کند و بعد نوع عالی و دانیِ آن را شرح می‌دهد. اکثر داروهای ذکرشده از داروهای گیاهی یا حیوانی است. او از مواد معدنی و ترکیبات شیمیایی نیز در داروسازی استفاده می‌کرده‌است؛ ازجمله طلا، سرب، نقره، سفیداب، گوگرد، ‍‍زرنیخ، لاجورد، و زنگار.


ابن سینا، ضمن توصیف کارکرد این مواد، اطلاعات جالبی نیز دربارهٔ شیمی غیرآلی بیان کرده‌است. در کتاب اولِ قانون، برخی اطلاعات دربارهٔ طرز آزمایش مواد دقیقاً آمده‌است؛ ازجمله شرح تصفیهٔ آب هنگام مسافرت.


بوعلی سینا در قانون به نکات خاصی اشاره می‌کند که پیش و حتی پس از آن دوره، به آنها توجه چندانی نمی‌شده‌است.


 


 


ندای سلامت با طبیعت


مهندس سید رحمت الله انصاری


 ansari110.comهمه پیوندها